Van an toàn áp suất

Với các container kiểm định được phát triển đặc biệt và các kiểm định viên được đào tạo chuyên sâu của chúng tôi, Control Union thực hiện các kiểm định định kỳ và bảo dưỡng chi tiêt cho tất cả các van an toàn áp suất ở cả trên bờ và ngoài khơi.

Với các container kiểm định được phát triển đặc biệt và các kiểm định viên được đào tạo chuyên sâu của mình, Control Union có thể thực hiện các kiểm định định kỳ và bảo dưỡng chi tiết cho tất cả các van an toàn áp suất và van giảm áp ở cả trên bờ và ngoài khơi.

Container kiểm định cỡ nhỏ (10ft) của Control Union giúp thiết bị chỉ chiếm không gian boong tàu tối thiểu khi vận hành. Yêu cầu duy nhất là nguồn điện tích hợp sẵn để khởi động thiết bị.

Tuân theo tiêu chuẩn API 527 và Quy trình kỹ thuật được khuyến nghị 576, cũng như xem xét các yêu cầu của khách hàng, Control Union có thể thiết lập một chương trình giám định định kỳ về kiểm định van an toàn áp suất và van giảm áp trên tàu hoặc trên bờ.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy