Kiểm định trước khi gửi hàng

Dù ở kho bến cảng hay bãi chứa của khách hàng, Control Union đều có thể thực hiện kiểm định thiết bị của bạn trước khi gửi hàng vào phút cuối, cũng như kiểm định thiết bị của nhà thầu phụ, trước khi thiết bị được gửi ra ngoài khơi.

Dù ở kho bến cảng hay bãi chứa của khách hàng, Control Union đều có thể thực hiện kiểm định thiết bị trước khi gửi hàng vào phút cuối, cũng như kiểm định thiết bị của nhà thầu phụ, trước khi thiết bị được gửi ra ngoài khơi.

Bảng liệt kê danh sách kiểm định trước khi gửi hàng của Control Union có thể bao gồm các đánh giá về thiết bị ngoài khơi và thiết bị nâng đỡ, dữ liệu chứng nhận và đóng gói an toàn của hàng hóa. Bất kể trọng tâm là gì, khách hàng có thể yên tâm rằng thủ tục kiểm định trước khi gửi hàng của Control Union sẽ phù hợp với các thông số kỹ thuật của họ, cũng như của những khách hàng của họ.

Là một trong những đại lý kiểm định trước khi gửi hàng hàng đầu, dịch vụ kiểm định trước khi gửi hàng của Control Union có thể giúp mang lại cho khách hàng một lợi thế nhất định, ví dụ như sự cố rơi hàng ít hơn, giảm bị từ chối trong kho bến cảng và tăng cường cải thiện hiệu quả.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy