Thiết bị nâng hạ

Tương ứng với LOLER và PUWER, các kiểm định viên Control Union có thể thực hiện những quy trình kiểm định trên tất cả các loại thiết bị nâng đỡ và nâng treo.

Tương ứng với LOLER và PUWER, các kiểm định viên Control Union có thể thực hiện một loạt những quy trình kiểm định thiết bị nâng đỡ và thiết bị nâng treo.

Thiết bị được kiểm định bao gồm dây cáp thép hoặc cụm dây xích, móc khóa và những vật liệu dây xích tháo rời khác, cũng như kiểm định cần trục, trụ, khoen gắn cố định và thiết bị nâng đỡ khác.

Tất cả các kiểm định viên Control Union đều được đào tạo theo các yêu cầu LEEA, EKH và TCVT và phù hợp với các tiêu chuẩn địa phương. Với nhiều năm kinh nghiệm, điều này cho phép Control Union hướng dẫn khách hàng về cách sử dụng và bảo dưỡng thiết bị nâng đỡ và nâng treo của mình một cách an toàn và tối ưu, còn các kiểm định viên có thể thực hiện một giám định hoàn chỉnh về tất cả thiết bị nâng đỡ trên phần lắp đặt.

Control Union cũng rất linh hoạt và có thể đồng ý thực hiện theo các yêu cầu của khách hàng. Song song với giấy chứng nhận kỹ thuật số riêng biệt của từng hạng mục, một báo cáo kiểm định chi tiết sẽ được gửi tới khách hàng cùng với những khuyến cáo và đề xuất cải thiện.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy