Hiệu chuẩn thiết bị đo

Control Union đã phát triển các công cụ và thiết bị hiệu chuẩn đặc biệt để bổ sung hiệu chuẩn máy đo trên tất cả các loại máy đo và phạm vi áp suất.
Control Union đã phát triển các công cụ và thiết bị đặc biệt để bổ sung hiệu chuẩn máy đo trên tất cả các loại máy đo và phạm vi áp suất.
 
Quy trình hiệu chuẩn của Control Union phù hợp với tiêu chuẩn hàng đầu ASME B40- 100 và những yêu cầu của nhà sản xuất, các giám định có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng hoặc yêu cầu của những khách hàng của họ.
 
Các kỹ sư được đào tạo đầy đủ và có đủ trình độ sẽ hoàn tất quy trình kiểm định để các khách hàng có thể yên tâm rằng họ sẽ đạt tiêu chuẩn cao nhất.
 
Các báo cáo hiệu chuẩn được cấp cho khách hàng và có sẵn trên trang web bảo mật của Control Union, với tính năng dễ dàng tìm kiếm và lưu trữ các báo cáo.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy