Sàn đáp trực thăng

Để tuân thủ theo các tiêu chuẩn CAP437 hàng đầu, Control Union có thể thực hiện các kiểm định khác nhau mà bạn cần để có một sàn đáp trực thăng phù hợp hoàn toàn.
Để tuân thủ theo các tiêu chuẩn CAP437 hàng đầu, Control Union có thể thực hiện các kiểm định khác nhau cần thiết cho một sàn đáp trực thăng phù hợp hoàn toàn.
 
Control Union có nhiều năm chuyên môn trong việc tiến hành kiểm định sàn đáp trực thăng cũng như các khía cạnh được kiểm tra bao gồm tính sẵn sàng và tình trạng của thiết bị an toàn, đèn chiếu sáng và lưới đường bao ngoài sàn ở trên và xung quanh sàn.

Là một phần giám định của khách hàng, Control Union cũng có thể có phần kiểm tra ma sát sàn đáp trực thăng. Nếu các giá trị ma sát được đo có thể chấp nhận được, điều này có thể dẫn đến việc loại bỏ lưới sàn đáp trực thăng. Kiểm định sàn đáp trực thăng có thể dễ dàng kết hợp với kiểm định thiết bị tiếp nhiên liệu máy bay trực thăng.
 
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy