Hệ thống nước dằn

Phê duyệt kiểu loại IMO và USCG là rất quan trọng đối với các nhà sản xuất hệ thống quản lý nước dằn (BWMS - ballast water management system).
Control Union Certifications là một Phòng thí nghiệm độc lập (IL) được Tuần duyên Hoa Kỳ chấp nhận về thí nghiệm BWMS theo 46 CFR 162.060.

Chúng tôi cung cấp một điểm liên lạc duy nhất để ký hợp đồng, lập kế hoạch, thực thi và QA/QC để cung cấp chương trình phê duyệt loại hình mà các nhà sản xuất đang tìm kiếm.
Chúng tôi chỉ ký hợp đồng phụ về nhiều khía cạnh khác nhau của chương trình thử nghiệm chỉ với các phòng thí nghiệm phụ được USCG chấp nhận.

Phòng thí nghiệm độc lập
Control Union Certifications cung cấp các dịch vụ sau đây như một phần của phạm vi IL của chúng tôi:
• Đánh giá tính sẵn sàng
• Thử nghiệm thành phần môi trường
• Thử nghiệm trên bờ
• Thử nghiệm trên tàu
• Thử nghiệm toàn bộ độc tố thải ra
• Phân tích khử trùng theo sản phẩm
• Xác định tỷ lệ xem xét nghiên cứu và xác minh
• Báo cáo

Phê duyệt loại hình IMO G8
Chúng tôi cung cấp các chương trình thí nghiệm hỗn hợp cho tất cả các nhà sản xuất muốn được phê duyệt loại hình IMO G8 cùng lúc với phê duyệt loại hình USCG. Hợp lực có giá trị sẽ đạt được thông qua vai trò của chúng tôi như là một điểm liên lạc đơn nhất cho cả USCG và chính quyền quốc gia được chỉ định.

Thông qua quá trình điều phối hàng ngày và kiểm định thường xuyên các phòng thí nghiệm phụ, chúng tôi liên tục đảm bảo chất lượng của quá trình thử nghiệm.
Các dịch vụ bổ sung
• Kiểm tra IMO G9 cơ bản và phê duyệt cuối cùng và lập Hồ sơ
• Nghiên cứu ăn mòn
• Lấy mẫu và phân tích bốc dỡ hàng ngẫu nhiên của VGP, Vessel General Permit

Control Union Water
Control Union Water là một trong các phòng thí nghiệm phụ được USCG chấp nhận của CUC, tọa lạc tại Cảng biển Texel ở Hà Lan. Trong hơn 10 năm, cơ sở này được dành cho công tác thí nghiệm trên bờ của BWMS. Cơ sở này cung cấp:
• Cấp nước thách thức hợp lệ có thể dự đoán
• Tất cả các chế độ mặn có sẵn
• Khả năng thử nghiệm các hệ thống xử lý “Trong bồn”
• Cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho lưu lượng chảy nước lên tới 300 m3/giờ

Dịch vụ R&D
• Thử nghiệm trước (chứng minh khái niệm, cân bàn hoặc nguyên cỡ)
• Thí nghiệm lọc “Thượng Hải”: thí nghiệm lọc tiêu chuẩn hóa lên đến 1000 mg/L

Control Union Water là một đối tác của Viện Nghiên cứu Biển Hoàng gia Hà Lan (NIOZ - Royal Netherlands Institute for Sea Research)
 
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy