Thiết bị chống rơi

Kiểm định thiết bị chống rơi đòi hỏi chuyên môn đặc thù và sự phê duyệt từ nhà sản xuất thiết bị. Control Union Industrial Inspections có được sự phê duyệt từ hầu hết các nhà sản xuất lớn, tạo cho chúng tôi lợi thế về khả năng kiểm định nhiều loại thiết bị.
Việc kiểm định thiết bị chống rơi đòi hỏi chuyên môn đặc thù và sự phê duyệt từ nhà sản xuất. Control Union Industrial Inspections có được sự phê duyệt từ hầu hết các nhà sản xuất lớn, tạo cho khách hàng lợi thế khi làm việc cùng với một đối tác đáng tin cậy mà có thể kiểm định nhiều loại thiết bị.
 
Control Union có thể tiến hành kiểm định trang bị lao động và kiểm định dây buộc thuyền có hoặc không có bộ giảm xóc. Hơn nữa, Control Union thực hiện kiểm định thiết bị chống rơi định kỳ ở các hạng mục như dây cứu sinh tự co (SRLs - self-retracting lifelines), móc, điểm buộc và neo, ngoài ra còn có thể kiểm định hệ thống chống rơi thẳng đứng như LadSaf và Ladderlatch.
 
Tất cả kiểm định trang bị lao động và kiểm định thiết bị chống rơi mà Control Union thực hiện đều tuân theo các tiêu chuẩn liên quan và thông số của nhà sản xuất. Khi kiểm định hoàn tất, các khách hàng sẽ nhận được một báo cáo chi tiết gồm các kết quả cũng như bất kỳ tư vấn them nào .
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy