Thiết bị khoan & xử lý

Control Union thực hiện các kiểm tra trực quan và không phá hủy thiết bị khoan và xử lý.
Control Union thực hiện kiểm định trực quan và không phá hủy thiết bị khoan và xử lý. Tất cả quá trình kiểm định đều được tiến hành tuân theo các đặc điểm kỹ thuật của nhà sản xuất và Quy trình kỹ thuật được khuyến nghị API, 7L và 8B, vì vậy khách hàng có thể yên tâm khi các thiết bị của họ đang được kiểm tra theo tiêu chuẩn cao nhất.
 
Với nhiều năm kinh nghiệm của mình, Control Union đã xây dựng được một cơ sở dữ liệu bao quát về các đặc điểm kỹ thuật thiết bị xử lý dành cho tất cả các nhà sản xuất lớn. Vì vậy, Control Union đã sẵn có các bản vẽ khu vực quan trọng nhất trong công ty, điều này thường giúp đẩy nhanh tiến độ cho các đội ngũ kiểm định.
 
Control Union đã phát triển một số phương pháp thực hiện quy trình kiểm định hiệu quả nhất có thể cho các khách hàng, bao gồm tránh kiểm tra lại thiết bị không sử dụng. Điều này có thể giảm thiểu mọi tác động mà các kiểm định viên có thể gặp phải trong khi hoạt động.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy