Cần cẩu derrick

Trong quá trình giám định cần cẩu derrick định kỳ, các kiểm định viên Control Union thực hiện kiểm định hạng mục III hoặc IV hoàn chỉnh về cần cẩu khoan derrick theo Quy trình kỹ thuật 4G được API khuyến nghị (API Recommended Practice 4G).
Trong quá trình giám định cần cẩu derrick định kỳ, các kiểm định viên Control Union thực hiện kiểm định hạng mục III hoặc IV hoàn chỉnh về cần cẩu khoan derrick theo Quy trình kỹ thuật 4G được API khuyến nghị (API Recommended Practice 4G).
 
Kiểm định trực quan của Control Union bao quát tất cả các khía cạnh của cần cẩu derrick gồm chân cần cần cẩu derrick, tai cẩu và xà rầm. Là một phần trong đánh giá giàn khoan, Control Union cũng có thể bổ sung thêm phần kiểm tra lực căng bu-lông hoặc mô men xoắn vào giám định nếu được yêu cầu.
 
Là một trong những công ty kiểm định giàn khoan hàng đầu thế giới, Control Union có thể cung ứng các kiểm định viên được đào tạo về leo dây tiếp cận, được đào tạo IRATA cấp 1, 2 hoặc 3 (hoặc tương đương) để hoàn tất giám định ở các khu vực không thể tiếp cận và đảm bảo công việc trên cao được thực hiện an toàn và nhanh chóng.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy