Container & Bồn chứa

Control Union định kỳ kiểm định container ngoài khơi, container bồn ngoài khơi và khung nâng đỡ khác, tại cơ sở của chúng tôi cũng như ở địa điểm của khách hàng chúng tôi.

Control Union định kỳ thực hiện kiểm định container ngoài khơi, bao gồm kiểm định các container bồn ngoài khơi và khung nâng đỡ khác, tại cơ sở của mình cũng như ở địa điểm khách hàng.

Những kiểm định này được tiến hành theo các tiêu chuẩn ngành hàng đầu, bao gồm:

  • ISO10855
  • IMO MSC Circ. 860
  • EN12079
  • DNV 2.7-1
  • BS7072

Ngoài những tiêu chuẩn này, các tiêu chí chấp nhận và từ chối có thể được mở rộng theo những yêu cầu cụ thể của bạn hoặc của khách hàng của bạn. Control Union cũng được trang bị thực hiện các nhiệm vụ bảo dưỡng cho các container ngoài khơi.

Container bồn

Control Union có thể thực hiện các thí nghiệm và kiểm định áp suất IMO 2,5 và 5 năm về hệ thống thân máy và van của container bồn, bao gồm đại tu hoặc thay thế các bộ phận đặc thù.