Cơ sở dữ liệu liên quan được thiết kế theo yêu cầu

Control Union chính là 'chìa khóa kiểm soát của bạn' và do đó có thể cung cấp thông tin quan trọng về thiết bị công nghiệp của khách hàng. Cổng thông tin khách hàng đã được thiết kế đặc biệt để đảm bảo bạn luôn nhận thức được tình trạng và nhu cầu thiết bị của mình. Chức năng tìm kiếm dễ dàng đưa khách hàng đến mục và báo cáo kiểm định mà họ đang tìm kiếm, trong khi đó những công cụ phân tích phức tạp cho phép họ quản lý thiết bị và giám sát vị trí, số lượng cũng như lý do từ chối.

Phù hợp với hoạt động của bạn

Cổng thông tin và cơ sở dữ liệu khách hàng của Control Union được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu hoạt động của khách hàng, có thể xác định vị trí và địa điểm kho lưu trữ để quản lý thiết bị và phù hợp với thiết lập về mặt vật chất và tổ chức hoạt động của bạn. Mã số nhận dạng của riêng khách hàng chính là chìa khóa - với quyền truy cập vào cổng thông tin được cấp cho nhân viên dựa vào vị trí và trách nhiệm hoạt động của họ.

Chìa khóa kiểm soát của bạn

Mỗi người dùng có một bảng điều khiển trên cổng thông tin của chúng tôi, bảng này sẽ thông báo ngay cho người dùng về tình trạng thiết bị, dịch vụ đã hoàn tất gần đây và những phát triển liên quan mới nhất. Nó có thể được điều chỉnh riêng sao cho phù hợp với yêu cầu của người dùng. Các tùy chọn tìm kiếm nổi bật hướng dẫn khách hàng đến các mục hoặc báo cáo kiểm định, đồng thời Control Union có thể đưa mọi báo cáo của bên thứ ba hoặc báo cáo sản xuất vào cơ sở dữ liệu của mình. Bằng các công cụ phân tích và xuất, khách hàng có thể phân tích và kiểm soát hoàn toàn thiết bị và dữ liệu kiểm định của mình.


Tính năng mới cổng thông tin khách hàng Tháng Mười 2017 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy