Dịch vụ hoàn toàn độc lập

Vì Control Union luôn nỗ lực để trở thành công ty kiểm định được yêu thích đối với các chủ sở hữu tài sản công nghiệp, các giá trị về tính khách quan và đáng tin cậy của Control Union là vô cùng quan trọng. Control Union không liên kết với bất cứ nhà sản xuất thiết bị hoặc công ty bảo hiểm nào và vì Control Union là công ty thuộc sở hữu gia đình không niêm yết nên các dịch vụ của Control Union vẫn không thiên vị và độc lập.

Kiểm định không thiên vị

Đội ngũ nhân viên của Control Union đưa ra quyết định hoàn toàn độc lập về mọi cân nhắc thương mại, do công ty không liên kết với bất cứ nhà sản xuất hay nhà cung cấp thiết bị nào cũng như không được hưởng lợi từ thiết bị bị từ chối. Tính toàn vẹn của chúng tôi và sự khách quan của nhân viên nằm được đưa vào quy tắc ứng xử, đây là một phần không thể tách rời của công tác đào tạo nhân viên và hệ thống giám sát của chúng tôi.

Thuộc sở hữu gia đình

Control Union là một phần của công ty hậu cần và kiểm định hoạt động toàn cầu. Chúng tôi không niêm yết và thuộc sở hữu của gia đình. Điều này cho phép chúng tôi tập trung vào dài hạn và trở thành một đối tác đáng tin cậy và chắc chắn cho đội ngũ nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng của chúng tôi.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy