Cách làm của chúng tôi

Là tổ chức dẫn đầu ngành trong thị trường Kiểm định Công nghiệp, điều cần thiết là phải nỗ lực trước những phát triển mới và tiêu chuẩn luôn thay đổi hoặc thực hành tốt nhất.

Là tổ chức dẫn đầu ngành trong thị trường Kiểm định Công nghiệp, điều cần thiết là phải nỗ lực trước những phát triển mới và tiêu chuẩn luôn thay đổi hoặc thực hành tốt nhất. Nhằm đảm bảo khách hàng của chúng tôi có thể hưởng lợi đầy đủ từ công nghệ mới hoặc yêu cầu luôn thay đổi, Control Union không ngừng cập nhật cho bạn những cải tiến có thể hỗ trợ cho sự an toàn và hiệu quả hoạt động của bạn.

Tham gia và đào tạo

Control Union tham gia vào các diễn đàn ngành khác nhau trên toàn thế giới và là thành viên của một số ủy ban kỹ thuật, điều đó có nghĩa là Control Union luôn biết được những phát triển mới nhất. Đội ngũ nhân viên được tham gia các chương trình phát triển và đào tạo liên tục, đồng thời năng lực của họ phải phù hợp với các kỹ thuật kiểm định và thông số kỹ thuật thiết bị mới nhất. Control Union chủ động chia sẻ những phát triển này với khách hàng, hỗ trợ nỗ lực của họ để họ cũng trở thành tổ chức dẫn đầu ngành.

Tầm phủ sóng toàn cầu, kiến thức địa phương

Các văn phòng Control Union có mặt khắp toàn cầu và tuyển dụng nhân viên địa phương để giám sát việc tuân thủ theo mọi pháp chế hoặc yêu cầu địa phương là chìa khóa cho các hoạt động của bạn. Các văn phòng chính là một phần của cộng đồng địa phương và phù hợp với thực tiễn hoạt động địa phương. Phương pháp tiếp cận này hỗ trợ cho quá trình mở rộng toàn cầu của bạn, dù là dự án tạm thời hay đầu cơ dài hạn.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy