Tìm văn phòng

Văn phòng Peterson Văn phòng Control Union
Bạn đang tìm kiếm hoạt động nào? Tại vị trí nào?

Bắc Mỹ

Hoa Kỳ
Control Union USA - Saint Rose
Địa chỉ truy cập
Control Union USA Inc. 125 Mallard Street, Suite D LA 70087 Saint Rose, Louisiana United States
+1 504 4685485 +1 504 4685496 usa@controlunion.com
Địa chỉ Bưu điện / Thanh toán
125 Mallard Street, Suite D LA 70087 Saint Rose, Louisiana United States
Control Union USA - Houston
Địa chỉ truy cập
Control Union Industrial Inspections U.S.A. LLC 4220 World Houston Parkway,
Suite 190
TX 77032 Houston United States
+1 713 3381306 cuii@controlunion.com
Địa chỉ Bưu điện / Thanh toán
4220 World Houston Parkway,
Suite 190
TX 77032 Houston United States

Châu Á

Campuchia
Control Union Cambodia - Phnom Penh
Địa chỉ truy cập
Control Union (Cambodia) Co. Ltd 28 Street 288
Sangkat Olympic
12312 Phnom Penh Cambodia
+855 23 966496 cambodia@controlunion.com
Địa chỉ Bưu điện / Thanh toán
28 Street 288
Sangkat Olympic
12312 Phnom Penh Cambodia
Malaysia
Control Union Malaysia - Labuan
Địa chỉ truy cập
Control Union (Malaysia) Sdn. Bhd Lot No. 6, Yard 48,
Ranca Ranca Industrial Estate
87017 Labuan Federal Territory Malaysia
Địa chỉ Bưu điện / Thanh toán
PO Box 80751 87017 Labuan Federal Territory Malaysia
Singapore
Control Union Singapore - Singapore
Địa chỉ truy cập
Control Union Singapore Pte. Ltd. 81, Anson Road Suite 8.05 079908 Singapore Singapore
+ 65 6500 6321 /22 /23 + 65 6500 6379 singapore@controlunion.com
Địa chỉ Bưu điện / Thanh toán
81, Anson Road Suite 8.05 079908 Singapore Singapore
Ấn Độ
Control Union India - Navi Mumbai
Địa chỉ truy cập
CU Inspections & Certifications India Pvt. Ltd. 22nd & 23rd Floor, B wing Arihant Aura
Plot no. 13/1, TTC
Opp. Turbhe Railway
Thane Belapur Road
400705 Navi Mumbai India
+91 22 61294300 +91 22 61294217 cuindia@controlunion.com
Địa chỉ Bưu điện / Thanh toán
22nd & 23rd Floor, B wing Arihant Aura
Plot no. 13/1, TTC
Opp. Turbhe Railway Station
400705 Navi Mumbai India
Liên hệ
Industrial Inspections - India
Certifications - India
Commodity Inspections - India
Control Union India - Kakinada
Địa chỉ truy cập
CU Inspections & Certifications India Pvt. Ltd Door No-2-230, S.No-128/5A, 5B & 129/1
Industrial Park, Thammavaram Village Road,Vakalapudi
533005 Kakinada India
+91 93 90979799 +91 88 42306690 cuindia@controlunion.com
Địa chỉ Bưu điện / Thanh toán
Door No-2-230, S.No-128/5A, 5B & 129/1
Industrial Park, Thammavaram Village Road,Vakalapudi
533005 Kakinada India
Liên hệ
Industrial Inspections - India
Commodity Inspections - India

Châu Âu

Na Uy
Control Union Norway - Tananger
Địa chỉ truy cập
Control Union Industrial Inspections Norge AS Plattformveien 9 4056 Tananger Norway
+47 51 65 0900 cuii@controlunion.com
Địa chỉ Bưu điện / Thanh toán
Plattformveien 9 4056 Tananger Norway
Control Union Norway - Kristiansund N
Địa chỉ truy cập
Control Union Industrial Inspections Norge AS Rørgata 8-10

6517 Kristiansund N Norway
+47 51650900 cuii@controlunion.com
Địa chỉ Bưu điện / Thanh toán
Rørgata 8-10 6517 Kristiansund N Norway
Control Union Norway - Mongstad
Địa chỉ truy cập
Control Union Industrial Inspections Norge AS Dyrholten 24 5954 Mongstad Norway
+47 51650900 cuii@controlunion.com
Địa chỉ Bưu điện / Thanh toán
Dyrholten 24 5954 Mongstad Norway
Serbia
Control Union Serbia - Belgrade
Địa chỉ truy cập
Control Union Danube d.o.o. Bulevar Zorana Djindjica 12ž/3
11070 Beograd Serbia
+381 11 2122956 serbia@controlunion.com
Địa chỉ Bưu điện / Thanh toán
Bulevar Zorana Djindjica 12ž/3
11070 Beograd Serbia
Vương Quốc Anh
Control Union United Kingdom - Aberdeen
Địa chỉ truy cập
Control Union Industrial Inspections Ltd. Altens Operations Base, Minto Avenue AB12 3JZ Aberdeen United Kingdom
+44 1224 241120 cuii@controlunion.com
Địa chỉ Bưu điện / Thanh toán
Altens Operations Base, Minto Avenue AB12 3JZ Aberdeen United Kingdom
nước Hà Lan
Control Union Netherlands - Den Helder
Địa chỉ truy cập
Control Union Testing and Inspection B.V. Paleiskade 100 1781 AR Den Helder Netherlands
+31 223 685 180 cuii@controlunion.com
Địa chỉ Bưu điện / Thanh toán
Paleiskade 100 1781 AR Den Helder Netherlands
Control Union Netherlands - IJmuiden
Địa chỉ truy cập
Control Union Testing and Inspection BV Westerduinweg 10 1976 BV IJmuiden Netherlands
+31 255 548680 cuii@controlunion.com
Địa chỉ Bưu điện / Thanh toán
Postbus 893 3000 AW Rotterdam Netherlands
Control Union Water Netherlands - Den Hoorn Texel
Địa chỉ truy cập
Control Union Water BV Landsdiep 4 1797 SZ Den Hoorn (Texel) Netherlands
+31 222-369512 cuwater@controlunion.com
Địa chỉ Bưu điện / Thanh toán
Landsdiep 4 1797 SZ Den Hoorn (Texel) Netherlands