Chúng tôi là ai

Control Union Industrial Inspections cung cấp dịch vụ kiểm định độc lập, cung cấp cho chủ sở hữu tài sản quyền kiểm soát thiết bị công nghiệp của họ. Thông qua phạm vi phủ sóng toàn cầu và kiến thức địa phương, chúng tôi đảm bảo phương pháp tiếp cận thống nhất và chất lượng nhất quán. Phương pháp tiếp cận của chúng tôi cho phép chúng tôi lập kế hoạch và thực hiện các dịch vụ hiệu quả, tập trung vào việc báo cáo rõ ràng và kịp thời các thông tin quan trọng. Điều này tạo nên sự khác biệt đáng kể trong các hàm ý hoạt động và chi phí liên quan các kiểm định bên thứ ba của bạn.

Phẩm chất của chúng tôi

Chúng tôi dẫn đầu ngành trong thị trường Kiểm định Công nghiệp và khách hàng của chúng tôi hiểu rõ thành công của chúng tôi. Giá trị cốt lõi của chúng tôi giúp chúng tôi trở thành một điển hình, chúng tôi đề cao giá trị truyền thống và tầm nhìn rõ ràng, lòng quyết tâm, trật tự và kết cấu của dự án. Thương hiệu Control Union bao quát chất lượng thông qua việc đảm bảo khách hàng của mình sẽ có được và duy trì quyền kiểm soát tài sản của họ.

Khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi phục vụ rất nhiều khách hàng công nghiệp cả trong lĩnh vực năng lượng và hàng hải ngoài khơi cũng như các lĩnh vực công nghiệp và sản xuất trên bờ.

Hiện diện toàn cầu

Chúng tôi đã khánh thành các văn phòng kiểm định công nghiệp tại các vùng ngoài khơi chính với phạm vi phủ sóng tại 75 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi là một đối tác linh hoạt và độc lập cũng như sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào mà bạn có mặt. Kinh nghiệm toàn cầu của chúng tôi đảm bảo chúng tôi có thể hướng dẫn bạn tuân thủ pháp chế và quy định địa phương.

Các dịch vụ độc lập

Chúng tôi là một phần của công ty hậu cần và kiểm định hoạt động toàn cầu được thành lập vào năm 1920. Chúng tôi không niêm yết, thuộc sở hữu gia đình và không liên kết với bất cứ nhà sản xuất, nhà cung cấp hay công ty bảo hiểm nào. Điều này cho phép chúng tôi tập trung vào dài hạn và trở thành một đối tác đáng tin cậy cho đội ngũ nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng của chúng tôi.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy