Giá trị của chúng tôi

Giá trị KIỂM SOÁT (CONTROL) của chúng tôi giúp chúng tôi trở thành điển hình và dẫn đầu ngành trong thị trường Kiểm định Công nghiệp.


C - T
ập trung vào khách hàng

Việc hiểu rõ các yêu cầu cụ thể của bạn là một phần không thể tách rời trong dịch vụ của chúng tôi, phù hợp với các hoạt động của bạn. Chúng tôi chủ động suy nghĩ các giải pháp tốt nhất cho thách thức của bạn.

O - Nổi bật (Outstanding)

Chúng tôi nỗ lực hết mình đối với những việc chúng tôi làm và nhân viên của chúng tôi tận tụy cung cấp dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi không ngừng phát triển đội ngũ nhân viên của mình dựa trên kinh nghiệm và thực hành tốt nhất trong ngành của riêng chúng tôi.

N - Không hão huyền

Chúng tôi làm như chúng tôi nói và chúng tôi nói như chúng tôi làm. Chúng tôi không đưa ra những lời hứa mà chúng tôi không thể thực hiện. Chúng tôi luôn đơn giản và thực tế.

T - Đáng tin cậy (Trustworthy)

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi được đào tạo theo các tiêu chuẩn cao nhất và tập trung phát triển liên tục nhằm cung cấp các dịch vụ dựa trên thực tế với giá cả minh bạch mà bạn có thể tin tưởng.

R - Giải quyết (Resolving)

Chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận thực tiễn và lô-gic cho các dịch vụ. Chúng tôi có các thủ tục thực tế nhằm đảm bảo chúng tôi cung cấp giải pháp an toàn và định hướng kết quả cho mọi thách thức của bạn.

O - Khách quan 

Chúng tôi là công ty thuộc sở hữu gia đình và hoàn toàn độc lập, cho phép chúng tôi đưa ra các đánh giá và khuyến nghị đáng tin cậy và không thiên vị.

L - Dài hạn

Chúng tôi tập trung vào các mối quan hệ dài hạn với khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp của mình. Là công ty gia đình, chúng tôi tư duy qua nhiều thế hệ, không phải là vài ba tháng.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy