Chứng nhận & Công nhận

Nhằm đảm bảo chúng tôi là "chìa khóa kiểm soát của bạn", chúng tôi có các chứng nhận, sự chấp thuận và quyền thành viên đa dạng.

Tất cả các văn phòng kiểm định công nghiệp đều được chứng nhận ISO9001 và OHSAS18001, đảm bảo cách làm việc nhất quán, chất lượng cao và an toàn trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng tuân thủ tất cả các yêu cầu theo ISO17020 về tính độc lập, toàn vẹn và bảo mật. Ngoài ra, chúng tôi nắm giữ nhiều chứng chỉ chấp thuận trên thế giới và tại địa phương và là thành viên lâu năm của các tổ chức thương mại và công nghiệp lớn. Trong nhiều năm, chúng tôi đã tham gia ISO, ASME, API và các ban kỹ thuật khác để phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Các chứng nhận, phê duyệt và hoạt động dưới đây đảm bảo chúng tôi duy trì vị thế của mình đi đầu trong quá trình phát triển toàn cầu cũng như thực hành tốt nhất trong ngành mà chúng tôi áp dụng nhằm liên tục giúp nâng cao các hoạt động của bạn.

 

Bạn có thể tham khảo cấp phép ISO17020 của CUII Ltd có giới hạn đối với các hoạt động được mô tả trong lịch trình cấp phép UKAS của chúng tôi tại đây


Chứng nhận ISO9001 trên toàn thế giới


Chứng nhận OHSAS trên toàn thế giới


Về Kiểm tra Không Phá hủy (Non-Destructive Testing - NDT) và Đo độ dày


Về Đo kiểm thân tàu, kiểm định vật thể rơi và đánh giá chương trình


Thành viên Phát triển LEEA


Thành viên IADC


Thành viên DROPS


Thành viên EKH và thành viên của ban đào tạo


Trung tâm Dịch vụ được chỉ định


Thành viên ISO/TC 67/SC về phát triển ISO10855


Thành viên ban WK01


Thành viên ban phát triển API RP 75


 
 
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy