Chứng nhận & Công nhận

Để đảm bảo chúng tôi là "chìa khóa kiểm soát của bạn", chúng tôi nắm giữ nhiều chứng nhận, phê duyệt và tư cách hội viên khác nhau.

Tất cả các văn phòng kiểm định công nghiệp đều được chứng nhận ISO9001 và OHSAS18001 nhằm đảm bảo cách thức làm việc nhất quán, chất lượng cao và an toàn trên toàn cầu. Chúng tôi cũng tuân thủ tất cả các yêu cầu theo từng ISO17020 về tính độc lập, toàn vẹn và bảo mật. Ngoài ra, chúng tôi còn có một số phê duyệt toàn cầu và địa phương, đồng thời là thành viên lâu năm của các tổ chức thương mại và công nghiệp lớn. Chúng tôi đã tham gia ISO, ASME, API và các ủy ban kỹ thuật khác về phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật trong nhiều năm.

Các chứng nhận, phê duyệt và hoạt động dưới đây đảm bảo chúng tôi duy trì vị thế của mình đi đầu trong quá trình phát triển toàn cầu cũng như thực hành tốt nhất trong ngành mà chúng tôi áp dụng nhằm liên tục giúp cải thiện các hoạt động của bạn.

 

Bạn có thể tham khảo cấp phép ISO17020 của CUII Ltd có giới hạn đối với các hoạt động được mô tả trong lịch trình cấp phép UKAS của chúng tôi tại đây


Chứng nhận ISO9001 trên toàn thế giới


Chứng nhận OHSAS trên toàn thế giới


Về Kiểm tra Không Phá hủy (NDT) và Đo độ dày


Về Đo kiểm thân tàu, kiểm định vật thể rơi và đánh giá chương trình


Thành viên Phát triển LEEA


Thành viên IADC


Thành viên DROPS


Thành viên EKH và thành viên của ban đào tạo


Trung tâm Dịch vụ được Chỉ định


Thành viên ISO/TC 67/SC về phát triển ISO10855


Thành viên ban WK01


Thành viên ban phát triển API RP 75