Sınıf onaylı

Control Union, açık deniz projeleri ve açık deniz ünitelerine/bileşenlerine (MODU - Mobil Açık Deniz Sondaj Üniteleri) ilişkin sınıflandırma gözetimleri kapsamında çeşitli tahribatsız muayeneler gerçekleştirebilmektedir.

Açık deniz projelerinin ve açık deniz ünitelerinin/bileşenlerinin (MODU - Mobil Açık Deniz Sondaj Üniteleri) sınıflandırma gözetimleri kapsamında çeşitli tahribatsız muayeneler gerçekleştirebilen Control Union, önemli sınıflandırma kurumları adına ilgili açık deniz gözetim işlemlerini yapma yetkisine de sahiptir.

Control Union, nakil vincinin rulmanından kaldırılmasını önleyen ve müşterileri gereksiz bir riskten, zaman kaybından ve masraftan kurtaran özel bir ultrasonik gözetim yöntemi kullanarak belirli vinçlerin döndürme dişlisini denetleyebilmektedir.

Buna ek olarak Control Union, sınıflandırma kurumları tarafından tanınan bir gemi yapısına ilişkin periyodik inceleme kapsamında gemiler üzerinde ultrasonik kalınlık ölçümleri de gerçekleştirebilmektedir.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy