Balast suyu sistemleri

IMO ve USCG tip onayı, balast suyu yönetim sistemi üreticileri için çok önemlidir.
Control Union Certifications, 46 CFR 162.060 uyarınca balast suyu yönetim sisteminin test edilmesine ilişkin olarak ABD Sahil Koruma tarafından kabul görmüş Bağımsız bir Laboratuvardır.

Şirketimiz, üreticilerin beklediği tip onayı programını sağlamak amacıyla sözleşme yapma, planlama, uygulama ve Kalite Güvence/Kalite Kontrol (QA/QC) işlemlerine yönelik tek bir irtibat noktasına sahip olma imkanı sunar.
Test programının çeşitli unsurlarını alt sözleşmeler kanalıyla yalnızca ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı (USCG) tarafından kabul görmüş alt laboratuvarlara veriyoruz.

Bağımsız Laboratuvar
Control Union Certifications IL kapsamımızın bir parçası olarak şu hizmetleri sunar:
•         Hazır olma değerlendirmesi
•         Çevresel bileşen testi
•         Kara testi
•         Gemi güvertesi testi
•         Tüm Atık Madde Zehirlilik testi
•         Dezenfeksiyon yan ürün analizi
•         Ölçeklendirme çalışma incelemesi ve doğrulaması
•         Raporlama

IMO G8 tipi onay
USCG tipi onay ile paralel olarak IMO G8 tipi onay almak isteyen tüm üreticilere hibrid test programları sunuyoruz. Hem USCG hem de belirlenmiş ulusal yönetim için tek bağlantı noktası olarak sahip olduğumuz rolle beraber değerli bir sinerji elde edilir.

Alt laboratuvarların günlük koordinasyonu ve düzenli denetimleri sayesinde devamlı olarak test süreci kalitesi sağlıyoruz.
Ek hizmetler
•         IMO G9 Ana ve Son Onay testi ve Dosya oluşturma
•         Korozyon çalışmaları
•         VGP, Gemi Genel İzninin arızi boşaltma örneği ve analizi

Control Union Water
Control Union Water, Hollanda, Seaport Texel'de bulunan CUC'nin USCG tarafından kabul görmüş alt laboratuvarlarından biridir. Tesis 10 yıldan fazla bir süredir BWMS'nin kara tabanlı testlerine kendini adamıştır. Sunduğu hizmetler şunlardır:
•         Geçerli zorlayıcı suyun öngörülebilir temini
•         Hazır bulunan tüm tuzluluk rejimleri
•         "Tank içi" arıtma sistemlerini test edebilme
•         Su akışını 300 m3/saate kadar kolaylaştıran altyapı

Ar-Ge hizmetleri
•         Ön test (kavram kanıtlama, küçük ölçekli veya tam ölçekli)
•         “Şangay” filtre testi: 1000 mg/L'ye kadar standardize filtreleme testi

Control Union Water, Hollanda Deniz Araştırmaları Kraliyet Enstitüsü'nün (NIOZ) bir ortağıdır
 
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy