Etkinlik için paylaşımlı sorumluluk

Control Union operasyonel etkileri en aza indiren ve maliyetleri düşüren etkin gözetimlere odaklanır. Etkili iş uygulaması için paylaşımlı sorumluluğa inanıyoruz ve sizi ve ekibinizi gözetim ekiplerimizle birlikte çalışmaya teşvik ediyoruz. Birlikte çalışma operasyonel etkileri azaltarak ve müşterilerin üçüncü taraf gözetim masraflarını düşürerek işi hızlıca yapmamızı sağlar.

Muayene hazırlığı

Bir muayene planlama aşamasında, hizmetlere yönelik hazırlık ve planlama yapması için müşterinin personelini teşvik ediyoruz. Bu hazırlık, ekipmanın gözetim için mevcut ve hazır olmasını sağlar ve personelin ekipmanı bulmak ve bir araya getirmek için vakit harcaması önlenir. Planlama iyileştirildiğinde, Control Union'ın çok daha etkili çalışmasını sağlayacak şekilde gözetim için daha yüksek hacimler mevcut olacaktır. Çalışmadan önce kapsamları ve sorumlulukları net olarak tanımlayarak hizmetleri her zaman zamanında ve bütçe dahilinde tamamlayabiliyoruz.

Faydalarınız

Control Union, talep edilen hizmetlerin kapsamına bağlı olarak, müşterilerin etkin gözetimlerden faydalanmalarını sağlayan çeşitli şeffaf fiyatlandırma modellerine sahiptir. Gizli maliyetlerimiz yoktur ve gözetimler OEM veya mevzuat tarafından gerekli kılınmadığında müşterileri bilgilendiririz. Başarılı hazırlık ve muayene uygulamasından dolayı daha az vakit harcanması doğrudan müşterilerin maliyetlerini azaltır ve personelin etkin bir şekilde hazırlanmasını teşvik eder.


This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy