Prosedürlerde müşteri spesifikasyonları

Operasyonlarınızı iyileştirmek için Control Union, müşterilerinin iç süreçlerini tam olarak öğrenir ve bunları gözetim prosedürlerine dahil eder. Bu, Control Union'ın müşteri ekipmanlarını gözetlemekle kalmayıp aynı zamanda, ekipmanın doğru kullanılıp kullanılmadığını ve şirketin iç gereklilikleri doğrultusunda olup olmadığını da kontrol ettiğini gösterir.

Gözetim matrisi

Küresel ve yerel mevzuatlar ile şirketin gözetim ve değişiklik gereksinimlerine uygun olarak gözetim gerekliliklerine dair net bir değerlendirme sağlayabilmek için Control Union, özelleştirilmiş bir gözetim matrisi geliştirebilir.

Bu, müşterinin bakım sistemleri, yürürlükteki mevzuat ve düzenlemeler doğrultusunda oluşturulan net bir politika dokümanıdır. Bu doküman, gözetim ve ekipman değişikliğine yönelik asgari gereklilikleri açıkça belirtir ve gerekliliklerin karşılanmasını ve hem müşteri personeli hem de Control Union gözetim ekiplerince bilinmesini sağlar.

Standart operasyonel prosedürler

Standardizasyon amacı doğrultusunda birçok operasyonel prosedür kullanılacak veya kullanılmayacak özel ekipman tiplerini belirler. Control Union muayeneleri sırasında bu prosedürlere uyum devamlı olarak izlenir ve uyumsuzluk bulunması halinde müşteriler bilgilendirilir.

 

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy