Prosedürlerde müşteri spesifikasyonları

Operasyonlarınızı iyileştirmek için Control Union, müşterilerinin iç süreçlerini tam olarak öğrenir ve bunları gözetim prosedürlerine dahil eder. Bu, Control Union'ın müşteri ekipmanlarını gözetlemekle kalmayıp aynı zamanda, ekipmanın doğru kullanılıp kullanılmadığını ve şirketin iç gereklilikleri doğrultusunda olup olmadığını da kontrol ettiğini gösterir.

Gözetim matrisi

Küresel ve yerel mevzuata dayanılarak gözetim gerekliliklerine ilişkin net bir genel bakış sağlamak için ve şirketin gözetim ve değiştirme gereklilikleriyle birlikte, Control Union özelleştirilmiş bir gözetim matrisi geliştirebilir.

Bu, müşterilerin bakım sistemleri, geçerli mevzuat ve yönetmelik doğrultusunda net bir politika dokümanıdır. Açık bir şekilde, ekipman gözetimi ve değişimine yönelik minimum gereklilikleri belirtir ve gereklilikleri hem müşteri personelinin hem de Control Union gözetim ekibinin karşılamasını ve bilmesini sağlar.

Standart operasyonel prosedürler

Standardizasyon amacı doğrultusunda birçok operasyonel prosedür kullanılacak veya kullanılmayacak özel ekipman tiplerini belirler. Control Union muayeneleri sırasında bu prosedürlere uyum devamlı olarak izlenir ve uyumsuzluk bulunması halinde müşteriler bilgilendirilir.