Algemene voorwaarden

Op onze activiteiten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden specifieke bepalingen bevatten om onze aansprakelijkheid in bepaalde omstandigheden uit te sluiten of te beperken.
International Federation of Inspection Agencies – Terms and Conditions of Business (1999) (Engels)

De voorwaarden zijn te raadplegen en te downloaden door op de link te klikken.