Veilig vervoer naar boorplatforms

Als 'Safe Transfer approved' servicecentrum met vele jaren ervaring heeft Control Union alle kennis en middelen in huis voor de inspectie en het onderhoud van uw 4- of 8-persoons Safe Transfer offshore personnel basket (vroeger geproduceerd onder het merk ESVAGT).

De veiligheidsvoorschriften bepalen dat de 'crew basket' elke zes maanden een visuele inspectie moet krijgen van een daartoe bevoegde persoon.

Verschillende onderdelen, zoals de compensator en de stootranden boven- en onderaan, moeten worden vervangen door een erkend servicecenter. Elke vijf jaar moet het volledige hijsgedeelte worden vervangen.

Verder zijn een test onder belasting en NDT-inspectie verplicht om de integriteit van de basket te handhaven en te blijven voldoen aan alle bepalingen van DNV-GL-programma 2.22 en EN14502-1.

Alle vestigingen van Control Union zijn goedgekeurde servicecentra en beschikken over DNV-GL-accreditatie voor NDT-inspecties. Wij zijn de perfecte partner voor klanten die ondersteuning willen op dit gebied. Control Union kan helpen bij de inspectie en het onderhoud van de Safe Transfer personnel baskets, zowel on- als offshore, en op alle locaties wereldwijd.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy