Helikopter bijtank systemen

De inspecteurs van Control Union zijn in staat om alle soorten Helicopter Refuelling Units (HRU's) te keuren in overeenstemming met de CAP437-, NOGEPA- en JIG-specificaties.

De inspecteurs van Control Union zijn in staat om alle soorten Helicopter Refuelling Units (HRU's) te keuren in overeenstemming met de CAP437-, NOGEPA- en JIG-specificaties.

Control Union heeft jarenlange ervaring met het bijtanken van helikopters en de inspectie en certificering van HRU's. Wij kunnen u ook helpen bij de aanschaf van nieuwe tankinstallaties of de upgrade van filters, of advies verlenen over de revisie van bestaande installaties. Tijdens een inspectie kan Control Union ook kleine onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de tankinstallaties, zoals het vervangen van slangen of filters.

De klant ontvangt een inspectierapport waarin alle belangrijke aspecten van de installatie vermeld staan, zoals informatie over filters en slangen. Het rapport bevat ook verbeterpunten.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy