Kranen

Volgens de bekende API Recommended Practice 2D moet jaarlijks een inspectie worden uitgevoerd op offshore-kranen die zich bevinden op boorschepen, -installaties of -platforms.

Volgens de bekende API Recommended Practice 2D moet jaarlijks een inspectie worden uitgevoerd op offshore-kranen die zich bevinden op boorschepen, -installaties of -platforms. Control Union voert deze kraaninspecties uit met respect voor alle speciale behoeften die de fabrikant, eigenaar of gebruiker van de kraan kan hebben.

De elektrische en hydraulische systemen van de kraan worden grondig geïnspecteerd en alle veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsprocedures worden nagekeken. Desgewenst kan de kraaninspectie worden gecombineerd met een DROPS-onderzoek.

Control Union kan ook instaan voor de zesmaandelijkse inspectie van offshore-kranen voor certificering conform de LOLER-wetgeving.