Samen verantwoordelijk voor efficiëntie

Control Union focust op efficiënte inspecties met zo weinig mogelijk onderbreking voor uw werkzaamheden en zo laag mogelijke kosten. Wij geloven sterk in gedeelde verantwoordelijkheid. Wanneer uw medewerkers en onze inspecteurs maximaal kunnen samenwerken, verlopen uw inspecties een stuk sneller, met een minimum aan hinder en lagere kosten voor u.

Voorbereiding

Een goede voorbereiding van een keuring, meting of inspectie is erg belangrijk. Wij willen de klant daar altijd zo veel mogelijk bij helpen. Goed voorbereiden wil zeggen dat al het materiaal klaarligt voor de inspectie, zodat er geen tijd verloren gaat met zoeken. Een betere voorbereiding betekent ook dat het mogelijk wordt om grotere volumes te inspecteren, en daardoor kan Control Union nog efficiënter werken. Door op voorhand duidelijke afspraken te maken over de omvang en verantwoordelijkheid kunnen wij onze diensten altijd volgens schema en budget uitvoeren.

De voordelen voor u

Control Union hanteert verschillende transparante tariefmodellen voor efficiënte inspecties, afhankelijk van wat er moet gebeuren. Verborgen kosten hebben wij niet. Als een inspectie niet wettelijk verplicht is of niet door de fabrikant wordt geëist, brengen wij de klant daarvan op de hoogte. En leidt goede voorbereiding en meer efficiëntie tot een sneller uitgevoerde inspectie, dan is dat onmiddellijk in het voordeel van de klant in de vorm van lagere kosten.


This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy